मोठी बैठक।सरकारी कर्मचार्यांना महागाई भत्ता।।सातवा वेतन आयोग।।निवृत्तीवय60।।Gratuity।।पदभरती।।थकबाकी

@GR EDUCATION #Gratuity #commutationOfPension #mahagaibhatta #महागाईभत्ता #निवृत्तीवय60

@GR EDUCATION
#Gratuity
#commutationOfPension
#mahagaibhatta
#महागाईभत्ता
#निवृत्तीवय60